Xilinx是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核。
符合条件商品:17
XQR17V16CC44V
 • 商品编号:P37034
 • 封装规格:CLCC44
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQR17V16CC44V
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQR17V16CK44V
 • 商品编号:P37033
 • 封装规格:CLCK44
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQR17V16CK44V
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQR17V16CC44V DPA+COC
 • 商品编号:P37211
 • 封装规格:CLCC44
 • 品牌:Xilinx
 • 型号:XQR17V16CC44V DPA+COC
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ17V16CC44M
 • 商品编号:P37059
 • 封装规格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ17V16CC44M
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ4010E-4PG191M
 • 商品编号:P34643
 • 封装规格:NA
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ4010E-4PG191M
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ4VSX55-10FF1148M
 • 商品编号:P30399
 • 封装规格:BGA
 • 品牌:Xilinx
 • 型号:XQ4VSX55-10FF1148M
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ5VFX130T-2EF1738I
 • 商品编号:P31183
 • 封装规格:HEYELEC.COM
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ5VFX130T-2EF1738I
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ5VFX130T-2EF1738I
 • 商品编号:P31039
 • 封装规格:N/A
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ5VFX130T-2EF1738I
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ5VFX130T-2EF1738I
 • 商品编号:P31033
 • 封装规格:FBGA
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ5VFX130T-2EF1738I
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ17V16CC44M
 • 商品编号:P16245
 • 封装规格:PLCC44
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ17V16CC44M
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQR4VSX55-10CF1140V
 • 商品编号:P24539
 • 封装规格:PGA
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQR4VSX55-10CF1140V
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQR2V3000-4CG717V
 • 商品编号:P11428
 • 封装规格:CGA717
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQR2V3000-4CG717V
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XC4013E-3PG223I
 • 商品编号:P6657
 • 封装规格:CPGA/22
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XC4013E-3PG223I
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQR17V16CC44V
 • 商品编号:P11425
 • 封装规格:PLCC
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQR17V16CC44V
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ2V1000-4BG575N
 • 商品编号:P7291
 • 封装规格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ2V1000-4BG575N
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQV300-4BG432N
 • 商品编号:P18287
 • 封装规格:BGA
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQV300-4BG432N
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货
XQ4010E-4PG191M
 • 商品编号:P23890
 • 封装规格:PGA191
 • 品牌:XILINX
 • 型号:XQ4010E-4PG191M
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 500个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 库存:5000 个
 • 可订货

展开

收起

微信

客服

关注公众号咨询客服

 • 在线客服热线

  4008-755-202

 • 服务时间

  周一至周五8:30~18:30

  周六、周日9:00~18:00

 • 投诉工作人员

  朱小姐

  4008-755-202

QQ

咨询

官方微信